Tipsbladet.dk

Tipsbladet mediekit

Tipsbladet mediekit
Illustration

Du finder her oplysninger om annoncering på tipsbladet.dk, forza.dk, de to fodbold-apps Tjekfodbold og Tipsbladet samt den trykte udgave af Tipsbladet og tilhørende specialmagasiner.

Af Tipsbladet.dk

Med Danmarks bedste fodboldredaktion i ryggen har tipsbladet.dk fingeren på pulsen når der købes og sælges i Danmark og Europa og er selvfølgelig klar med reaktioner, kommentarer og længere interviews før og efter Superliga-runderne, Champions League eller når når Europas store stjerner ellers er i aktion. Dermed er tipsbladet.dk blandt de førende dansk fodboldmedier.

På tipsbladet.dk er brugerinvolvering i fokus. Brugerne kan blogge og tweete med Tipsbladets journalister og faste bloggere, der er mulighed for at kommentere artikler og bidrage med meninger og holdninger. 10.000 brugere modtager det daglige nyhedsbrev fra tipsbladet.dk - spækket med aktuelle fodboldhistorier.

Tipsbladet har siden 1948 leveret kvalitetsjournalistik med nyheder, reportager, interviews og analyser af verdens mest populære sportsgren. Tipsbladet udkommer på tryk hver fredag i Ekstra Bladet og klæder læserne på til weekenden og den kommende uge med interviews, reportager og analyser. Vi går bagom facaden på dansk og international fodbold og giver læserne indsigt, afsløringer og nye vinkler. Vi giver desuden læserne et stort overblik over aktuelle spil og odds. Tipsbladet er fodbold med fascination. Eksklusive historier. Store oplevelser til 67.000 læsere hver uge (jf. Gallup). 

HENT MEDIEKITTET HER

KONTAKT, DIGITAL, TIPSBLADET APS
Henrik Stegger Nielsen
hsn@tipsbladet.dk
Mobil 40 61 83 50

KONTAKT, PRINT, GB GRAFISK
Karsten Tretow-Loof
ktl@tipsbladet.dk
Mobil 20 80 06 13

MATERIALE

Digital
Alt materiale skal sendes til hsn@tipsbladet.dk. Vi bruger Google DoubleClick for Publisher til adserving.

Print
Færdigt annoncemateriale modtages på tips@gbgrafisk.dk i pdf-format onsdage kl. 16. Inden du laver annoncen, så tjek branchestandarderne for avistryk af annoncer.

BETINGELSER
Almindelige betingelser for internetannoncering i Tipsbladet ApS' (herefer: Tipsbladets) digitale medier

 • De generelle forretningsbetingelser gælder for internet-annoncering på Tipsbladets digitale medier, herunder tipsbladet.dk, mobil- og tabletsites samt apps.
 • Ordresedlen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Bureauordrenummer, annoncørens navn og adresse, indrykningstidspunkt, bureaunummer, faktureringsbeløb (eksklusiv moms) og den aftalte ydelse.
 • Tipsbladet udsteder faktura for annoncering fra første kampagnedag.
 • Rettidig betaling er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling udstedes rykkergebyr på 100 kr. Er beløbet ikke betalt efter udsendelse af 2. rykker, sendes tilgodehavende til inkasso.
 • Tipsbladet forbeholder sig ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en given kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi, som den oprindeligt aftalte ydelse.
 • Modtager vi korrekt og funktionelt materiale ikke 24 timer før kampagnestart, garanterer vi ikke for rettidig kampagneafvikling. Dette gælder også ejerskaber, hvorfor at ejerskaberne regnes som afviklet, såfremt materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale.
 • Tipsbladet forbeholder sig ret til at flytte en kampagne, hvis forholdene nødvendiggør det. I så fald beregnes prisen på baggrund af den nye placering.
 • Aflyses en kampagne 14 dage før kampagnestartdato, kompenseres Tipsbladet med 50 % af kampagnebeløbet. Aflyses en kampagne mellem 14 dage og kampagnestartdato, kompenseres Tipsbladet med 75 % af kampagnebeløbet.
 • Aflyses en kampagne undervejs, returnerer Tipsbladet ikke det resterende tilbageværende beløb. Kunden kan i sjældne tilfælde få mulighed for at afvikle de tilsvarende resterende eksponeringer på et senere tidspunkt.
 • Der ydes godtgørelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale mellem DRRB og FDIM.
 • Et hvert krav Tipsbladet måtte blive mødt med på baggrund af annoncering, vil blive rejst imod annoncøren, således at Tipsbladet holdes skadesløs. Evt. tvister i forbindelse med annoncer på Tipsbladet websites afgøres ved danske domstole.

Almindelige betingelser for printannoncering i den trykte udgave af Tipsbladet og Specialmagasiner (udgiver på licens: GB Grafisk ApS) 

 • Enhver annonce beregnes til den på indrykningsdagen gældende pris, og betaling er altid netto kontant.
 • GB Grafisk påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser, ej heller for materiale modtaget fra andre blade. 
 • For trykfejl, forkerte størrelser, priser og tidspunkter etc., som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes kun reduktion efter GB Grafisk eget skøn over annoncens værdiforringelse. 
 • Såfremt GB Grafisk bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder GB Grafisk en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og kun for indrykninger i Tipsbladet/det pågældende specialmagasin. 
 • Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for GB Grafisk for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl. 
 • Bestilling, hvad enten den er modtaget og/eller bekræftet af GB Grafisk repræsentanter eller kontorer, forpligter ikke GB Grafisk til at indrykke annoncen. 
 • GB Grafisk forbeholder sig ret til at fremrykke eller udskyde annoncer og er fritaget for ansvar for eventuel skade som følge af dette. 
 • GB Grafisk udveksler annoncemateriale for ordreafgiverens regning, men påtager sig intet ansvar for udleveringen af forkert annoncemateriale eller fejlagtigt modtaget annoncemateriale. 
 • Reklamationer vedrørende fejl i indrykkede annoncer må fremsættes omgående og være GB Grafisk i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Trykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at GB Grafisk modtager reklamation, ydes eventuel godtgørelse kun for den første indrykning. 
 • GB Grafisk forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod GB Grafisk interesser, eller imod gældende love og bestemmelser, samt enhver annonce, som efter GB Grafisk skøn kan forveksles med den redaktionelle tekst. 
 • GB Grafisk påtager sig intet ansvar for eventuel indrykning af ulovlige annoncer. 
 • Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. 
 • Reklamation på regninger skal ske inden for en måned. 
 • For ikke-rettidigt afleveret materiale påtager GB Grafisk sig intet ansvar for eventuelle fejl.
 • Ved for sent leveret materiale eller annullering af ordre efter deadline faktureres 50 pct. af gældende annoncepris.